Phân Bón Goldtech G09

Giới thiệu bà con phân bón goldtech g09 là loại dành cho các loại cây họ hồ tiêu được dân tây nguyên vùng núi tin dùng trong thời gian qua.

 

 

TÁC DỤNG:

Siêu dài gié, to hạt, bật nhiều cành, hạt đều, chắc hạt

Với công nghệ nano đặc biệt giúp cây phân hóa mầm hoa tốt, đồng đều tăng năng suất vượt trội

Cung cấp dinh dưỡng đặc biệt giúp cây phát triển bền vững, cân đối qua đó đối phó với bệnh chết nhanh, chết chậm, quăn lá, vàng lá, thối rễ

Cho nông sản sạch, thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN:

NTS: 4%; P2O5 hh: 4%; K2O hh: 5%, Mg: 0,2 %; S: 1,6 %; Humic: 1,9 %; B: 2000 ppm; Zn: 590 ppm; Cu: 550 ppm; Fe: 450 ppm; Mn:290 ppm; Mo: 50 ppm; Co:500 ppm.

Điện thoại tư vấn