Phân Bón Goldtech G10

Cây dài ngày như cao su và cà phê hay đều nên sử dụng phân bón goldtech g10 là tốt nhất nhé bà con.

 

 

TÁC DỤNG:

Siêu bật cành, cành cáp ra nhiều, xanh lá, dày lá, lá to

Siêu ra hoa, hoa nở đồng loạt, chống rụng quả non, tổng hợp tinh bột nhanh, quả to nhanh, nhiều quả, đều quả, quả chin đồng loạt

Với công nghệ nano đặc biệt và dây chuyền sản xuất tiên tiến, sản phẩm tạo độ bong cao cho bề mặt lá và quả, phòng chống các bệnh vàng lá, đỏ lá, khô đầu cành

Cho nông sản sạch, thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN:

NTS: 3%; P2O5 hh: 5%; K2O hh: 5%, Mg: 0,2 %; S: 1,8 %; Humic: 1,9 %; B: 2000 ppm; Zn: 590 ppm; Cu: 500 ppm; Fe: 600 ppm; Mn:300 ppm; Mo: 50 ppm; Co:200 ppm.

Điện thoại tư vấn